Contactpersoon

In vele organisaties is er iemand benoemd als contactpersoon. Een contactpersoon is er voor leerlingenleerkrachten en ouders. Op O.D.S. de Starter is Greetje Smit, de contactpersoon.
Als er problemen zijn waar u niet met de direct betrokkene of de directie uitkomt dan is er een mogelijkheid om met de contactpersoon hierover een afspraak te maken. Samen wordt dan gekeken welke stappen er genomen kunnen worden om het probleem op te lossen. Er is bij het schoolbestuur een vertrouwenspersoon met wie de contactpersoon kan overleggen indien dit nodig is. 

Greetje Smit is de leerkracht van groep 5a, haar lokaal bevindt zich in de gang boven het buurthuis aan de locatie Parkweg. 

 

U kunt via dit formulier contact opnemen met Greetje Smit. 

Geef aan waarover u contact wilt