Openbare Daltonschool De Starter

De eerste stap naar school is een eerste stap de wijde wereld in. Om die wijde wereld beter te leren kennen en om daar een eigen plaats in te vinden, heeft ieder kind kennis en vaardigheden en moed nodig.
Op de Starter denken we vanuit het kind. Door ons rijke lesaanbod op cognitief en creatief gebied, bieden we iedere leerling een optimale start om de wereld  en zichzelf te ontdekken. In een veilige leeromgeving waar je mag experimenteren en onderzoeken. En waar je leert wie je zelf bent.
Op de Starter streven wij naar kinderen met lef. Kinderen die weten wat hun talenten en hun mogelijkheden zijn en die zich daar verder in willen en kunnen ontwikkelen.
 
 
 
 

Het laatste nieuws

Gepubliceerd op: 11 juli 2018
Tijdens de zomervakantie wordt ons ouderportaal MijnSchool, opgeschoond. Het portaal is gesloten van  30 juli t/m 12 augustus.    
Gepubliceerd op: 25 mei 2018
Vrijdag 15 juni organiseren wij een open dag op kindcentrum De Starter.
Gepubliceerd op: 23 maart 2017
Sinds januari 2017 gebruiken we voor de oudercommunicatie het digitale portaal 'MijnSchool'.