Openbare Daltonschool De Starter

De eerste stap naar school is een eerste stap de wijde wereld in. Om die wijde wereld beter te leren kennen en om daar een eigen plaats in te vinden, heeft ieder kind kennis en vaardigheden en moed nodig.
Op de Starter denken we vanuit het kind. Door ons rijke lesaanbod op cognitief en creatief gebied, bieden we iedere leerling een optimale start om de wereld  en zichzelf te ontdekken. In een veilige leeromgeving waar je mag experimenteren en onderzoeken. En waar je leert wie je zelf bent.
Op de Starter streven wij naar kinderen met lef. Kinderen die weten wat hun talenten en hun mogelijkheden zijn en die zich daar verder in willen en kunnen ontwikkelen.
 
 
 
 

Het laatste nieuws

Gepubliceerd op: 22 december 2017
Onze school is een erkend Cultuurprofielschool geworden. Dit houdt in dat we ons beleid en uitvoering van cultuuraanbod al heel goed op orde hebben.    
Gepubliceerd op: 23 maart 2017
Sinds januari 2017 gebruiken we voor de oudercommunicatie het digitale portaal 'MijnSchool'. 
Gepubliceerd op: 23 maart 2017
De Starter is ook te volgen op Twitter.