Vakanties en vrije dagen

Vakanties 2017-2018 en margedagen
In onderstaand schema vindt u de vakantieregeling en de margedagen voor komend schooljaar.
 

Vakantie 2017-2018
Onderwijsdag    maandag 16 oktober      
Herfstvakantie   zaterdag  21 oktober t/m zondag  29 okt.
Kerstvakantie   zaterdag  23 dec. t/m zondag  7 jan. 2018
Voorjaarsvakantie   zaterdag  24 febr. t/m zondag  4 maart
Goede vrijdag vrijdag 30 maart      
2e Paasdag   maandag  2 april      
Koningsdag vrijdag 27 april      
Meivakantie zaterdag 28 april t/m zondag 6 mei
Hemelvaart donderdag  10 mei en vrijdag 11 mei
2e Pinksterdag   maandag 21 mei      
Zomervakantie   zaterdag 21 juli  t/m zondag 2 september
Groningsontzet dinsdag 28 aug.      

 

Margedagen

Tijdens het schooljaar kan het team gebruik maken van dagdelen voor andere vergaderingen dan na schooltijd. Dit zijn de zogenaamde margedagen of middagen. Deze dagdelen worden o.a. gebruikt voor het voorbereiden en opzetten van projecten en de voorbereiding van onderwijsvernieuwingen. De kinderen zijn op de volgende marge (mid-)dagen vrij

 

Groepen 1 en 2   woensdag  27-09-2017      
Groepen 1 t/m 8   maandag 30-10-2017      
Groepen 1 t/m 8   dinsdag  28-11-2017    

 

Groepen 5 t/m 5   vrijdagmiddag 22-12-2017      
Groepen 1 t/m 8    woensdag 31-01-2018      
Groepen 1 t/m 8 donderdag 29-03-2018      
Groepen 1 t/m 4   vrijdag 18-05-2018      
Groepen 1 t/m 4 dinsdag 22-05-2018      
Groepen 1 t/m 8 woensdag 27-06-2018