De Starter is Cultuurprofielschool

22 december 2017

Wat is een Cultuurprofiel school eigenlijk?
Een CPS PO is een school die handelt vanuit de overtuiging dat kunst en cultuur toegevoegde waarde heeft voor de brede ontwikkeling van de talenten van haar leerlingen, waarbij kunst en cultuur duurzaam verankerd en geborgd zijn binnen het gehele curriculum. Dit zodat de leerlingen optimaal worden toegerust om zich te verhouden tot en een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan onze steeds veranderende samenleving.


Hoe zijn we CPS geworden?
We hebben ons aangemeld bij Cultuurprofiel scholen Vereniging Nederland PO. Omdat we ons beleid al goed op orde hadden heeft het visitatieteam van de vereniging ons profielschool gemaakt. Hier zijn we natuurlijk super trots op!


Door het Cultuurprofielschool zijn geven we aan dat:
- wij vinden dat K&C een volwaardige plek binnen het onderwijs moet hebben;
- wij er van overtuigd zijn dat K&C bijdraagt aan de totale ontwikkeling van het kind;
- het de mogelijkheid biedt leerlingen hun talenten te laten ontdekken;
- het het vak K&C een impuls geeft;
- wij hechten aan Cultuuronderwijs op school;
- wij vinden dat het een positief effect op het schoolklimaat heeft.