Ateliers op de Starter!

14 november 2018

Leerlingen kiezen zelf een atelier, hier werken ze samen met leerkrachten, vakoverstijgend en groepsdoorbrekend aan thematisch onderwijs.